مجله سرزمین‌های پارس آرین با هدف ارتقاء و توسعه دانش علوم زمین و مسائل تأثیرگذار این شاخه از علوم پایه در سرزمین‌های ایران امروزی و گسترۀ تاریخی قلمرو فرهنگی ایران (سرزمین‌های میان‌رودان تا فرارودان) و نیز مرور مطالعات مرتبط درگذشته و ترسیم چشم اندازهای حال و آیندۀ این قلمرو علمی منتشر می شود. این اساسنامه برای تعیین چارچوب مجله، شامل ساختار و سازوکار انتشار مجله تدوین شده است.

دوره 1 شماره 1 (1): مجله سرزمین‌های پارس آرین

مجله سرزمین‌های پارس آرین یک مجله علمی است که قصد دارد به مطالعات علمی، پژوهشی، علمی-مروری که نقش آن‌ها در آگاهی‌رسانی علمی، توسعه‌ای به‌طور ناحیه‌ای و منطقه‌ای دارد، بپردازد و محتوای این مجله کمتر به دنبال موضوعات جزئی و ریز درباره یک محدوده مثلاً به یک توده نفوذی و یا نهشت یک کانسار، و رفتار یک گسله در محدوده کوچک جغرافیایی و فسیل خاصی در یک سازند و ... می‌باشد. توجه مجله موضوعات و مطالعات بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و تحلیلی در مسائل علوم زمین یک ناحیه یا منطقه یا نگرشی بر موضوعات زمین‌شناسی، و یا موضوعات علوم زمین مرتبط با زندگی حال و آینده جامعه بشری است.

چاپ شده: 2024-04-11

نمایش همه‌ی شماره‌ها